магнитни сепаратори

Произвеждаме магнитни сепаратори за отделяне на феромагнитни частици от насипни и течни материали. Нашите магнитни сепаратори са с ръчно и автоматично почистване. Почти винаги нашето производство е поръчково, съобразено с техническите изисквания на клиента.

Описание дейността на предприятието

Фирма SOLLAU s.r.o./СОЛАУ ООД се занимава с производство на сепаратори, магнитни продукти, продажба на различни магнити и детектори на метал. Няколкогодишният опит в тази област гарантира използването на най-новите технологии и съвременни материали
 

Географски интереси

Територии за износ-области
:

 • Африка
 • Южна и Централна Америка
 • Централна Европа и Балканите
 • Източна Европа
 • Западна Европа /ЕС и др./
   

Интересуващите територии-области:

 • Африка
 • Южна и Централна Америка
 • Северна Америка
 • Азия-Близък Изток
 • Азия-Далечен Изток
 • Азия-Среден Изток
 • Австралия и Океания
 • Централна Европа и Балканите
 • Източна Европа
 • Западна Европа /ЕС и др./
   


Територии за износ-държави:

 • Германия
 • Австрия
 • Словакия


Интересуващите територии-държави:

 • Полша
 • Сърбия
 • Хърватска
 • Унгария
 • България
 • Румъния
 • Украйна
 • Литва
 • Словения
 • Австрия
 • Германия
 • Франция
 • Италия
 • Испания
 • Португалия
   

Секторна класификация

 • Машиностроене-производство на машини